Un proxecto pioneiro, aberto, consciente.

Novo Sendeiro é unha iniciativa pioneira, a primeira vez que en Galicia unha empresa privada integra a colaboración cidadá nun proxecto de desenvolvemento urbano. Un proceso que tende pontes entre cidadanía, administración pública e empresa, para traballarmos xuntos no Plan Especial de Labañou e a futura transformación do barrio.

 

É aberto porque busca incluir a visión da maior cantidade de axentes posibles. Cada un cos seus puntos de vista, opinións, necesidades e inquedanzas.

 

A participación é a arte de conectar aos diferentes. Importa o resultado da conexión, mais sobre todo realizarmos a maior cantidade de conexións posibles; ou mellor dito, promover as conexións improbables que é onde realmente ocorre a innovación cidadá.

 

Xerar espazos de encontro entre os diferentes grupos de axentes que operan na contorna urbana, porque ese é o contexto onde se produce a innovación. Por iso queremos conectar a grupos que actualmente operan por separado e teñen un déficit de comunicación entre si.

É consciente porque nace da realidade local e a pon en valor.

 

Estamos convencidos de que as solucións ao urbanismo se econtran xa no propio territorio, son os propios veciños dos barrios, o seu coñecemento e experiencia, a materia prima de cualquera traballo de participación. 

 

Así, todas e cada unha das accións que se propoñan estarán deseñadas desde a “intelixencia colectiva” e as lóxicas locais; tratando aos veciños como expertos, poñéndoos no centro e promovendo, a través duhna variedade de estratexias, a capacidade de acción dos mesmos sobre a súa controna urbana, xa sexa no seu deseño, a súa xestión ou o seu simple gozo, cada cal ao nivel que libremente decida. 

Para o barrio, a cidade e o planeta.

Novo Sendeiro parte dunha visión integrada da sustentabilidade. Calquera proxecto de desenvolvemento urbano provoca un efecto na súa contorna, en diversas escalas e ámbitos, tanto na comunidade como na economía e o planeta.Traballaremos para buscar fórmulas que fagan a cidade máis accesible e inclusiva, que xeren oportunidades de dinamización económica e que cumplan os maiores estándares de sustentabilidade e eficiencia enerxética.

Para ti e para todas as xeracións que están por vir.

Queremos ser unha oportunidade para experimentar unha nova forma de facer cidade. Un exemplo de boa práctica que paga a pena contar, co compromiso firme do sector público, o privado e a cidadanía. 


Unha práctica que se convirta en natural e habitual para as próximas xeracións.

A proposta urbanística en 5 ideas

O obxectivo deste proceso é crearmos xuntos o primiro proxecto de desenvolvemento urbano na comunidade galega certificado co selo de sustentabilidade BREEAM URBANISMO. Un proxecto que nace cun proceso colaborativo e quere xerar impacto positivo para as persoas e para o planeta.

Buscamos ordenar o espazo de modo que se libere a maior cantidade de chan posible para o uso público; garantindo corredores visuais desde o barrio colindante cara o mar e facilitando a permeabilidade peatonal en todo o ámbito.

O conxunto destes espazos libres e de zonas verdes de uso público, aproximadamente 15.000 metros cadrados (cun tamaño similar ao Parque Europa), é unha oportunidade para traballarmos coa cidadanía nun deseño que mellore as condicións ambientais, o seu uso e goce e a proteción da diversidade. Favorecerá o uso de pavimentos brandos con sistemas de drenaxe sustentable ou a plantación de arredor de 400 árbores e especies autóctonas.

 

Queremos deseñar xuntos ese gran parque, con lugares de encontro e paseo, áreas de xogo infantil, actividades deportivas ou hortas comunitarias. 

Apostamos por minimizar o impacto do tráfico rodado na área, dar protagonismo á peonalización e continuidade aos espazos libres. Ademais, o proxecto inclúe máis de 350 prazas públicas de aparcadoiro soterradas baixo o viario para os veciños de Labañou e máis de 550 para os novos residentes nos sotos das novas edificacións.

 

Queremos fomentar os desprazamentos en bicicleta e outras formas de mobilidade alternativa, garantindo a infraestrutura axeitada para que sexa posible un novo carril bici que conecta a Avenida de Labañou co paseo marítimo e as redes consolidadas na contorna. 

O proxecto prevé unha parcela de equipamento e dotacións públicas de máis de 1.500m2 que pretende complementar aos existentes no barrio. Para dar resposta á demanda veciñal, proponse unha superficie que poida albergar un supermercado, así coma unha reserva de 9.300 m2 para locais comerciais en planta baixa co propósito de dinamizar o espazo urbano.

O proxecto pretende mellorar o acceso á vivenda, ampliando o parque de viviendas da cidade cun máximo de unhas 400, das cuais o 40% serían de protección pública. Buscamos unha maior diversidade tipolóxica e calidade para adaptarse aos novos tipos de familias, así coma sistemas e materiais de construcción cos máis altos estándares de sustentabilidade e eficiencia enerxética.

Como a participación pode mellorar
Labañou

O proceso colaborativo, que xa está en marcha, ten varias fases e inclúe espazos para que cada persoa, axente ou entidade interesada poida expresar a súa opinión e facer propostas, para que o proxecto de transformación urbana que estamos desenvolvendo sexa máis integrador, máis complexo e de maior calidade, grazas á achega da cidadanía coruñesa.

 

Para asegurarmos unha representación heteroxénea e plural, algunhas actividades irán destinadas especificamente a veciños do barrio de Labañou, outras a entidades de ámbito social, educativo, comercial, axentes sen ánimo de lucro e asociativos de todo tipo, e outras á participación da cidadanía en xeral. 

 

5 ámbitos de proxecto nos que traballarmos xuntos:

Espazos públicos de calidade. Onde se poidan incorporar ideas sobre os elementos que os compoñen, os seus usos, o seu aspecto e incluso a súa xestión. Onde se aproveite o coñecemento local para facelo máis cercano e resiliente. 

Todo cidadán que percorra a cidade é capaz de gozar da beleza que se desplega nas súas fachadas e espazo público. O que ve aféctalle de maneira consciente e inconsciente. Así, unha cidade cuidada, interesante, onde haxa presenza de elementos agradables á vista, ben proporcionados, onde haxa espazos para se relacionar e conectar coa natureza, é sempre máis vivible.

Ademais da eliminación do aparcadoiro en superficie e a construcción de aproximadamente 900 prazas soterradas ou a implantación dunha nova dotación, a transformación de este solar en Labañou pode traer unhas melloras para veciños e usuarios ocasionais que non se tiveran imaxinado sen a existencia deste proceso. Todo o que pode traer este proxecto poráse sobre a mesa e se terá en consideración para mellorar as condicións de residentes e usuarios do barrio.

O barrio de Labañou, e sobre todo, a zona máis próxima ao ámbito de transformación, ten grandes carencias de comercio de proximidade e oportunidades económicas. Buscaremos fórmulas para dinamizar a economía do barrio, crear oportunidades e postos de traballo local.

O proxecto pode ser unha ocasión perfecta para demostrar os beneficios de construír pensando no planeta. Desde a implantación de dispositivos que capten enerxía, instalacións comunitarias, reutilización de auga e xestión responsable dos residuos, todo o proxecto ten unha vocación pedagóxica: facer explícito como o facer cidade non está reñido coa protección do medio. 

Un proceso que perdurará

É o inicio dun camiño para explorar unha nova forma de facer cidade. Onde a participación trascende as políticas públicas, onde a empresa privada dá un paso ao fronte e pula un proceso no que administracións e cidadanía poidan involucrarse e do que se corresponsabilizar.

Publicacións e informes públicos e abertos.

Estándares de participación para o futuro.

Unha comunidade dinamizada.

Un proceso de participación vivo e a longo prazo, que non acaba cunha inauguración.

Espazo participativo

Se queres sumarte á iniciativa, este espazo é para ti. Descobre aquí como podes participar e achegarnos as túas ideas.

Todas son benvidas.