Novas

Consulta Inicial de Percepción Cidadá sobre o proxecto

Como parte das iniciativas de diagnose participativa do proxecto, colaboramos coa empresa local Deloga que realizou unha enquisa telefónica inicial a unha mostra heteroxénea e plural de máis de 80 axentes clave pertencentes a ámbitos sociais, ambientais e económicos da Coruña. 

A sondaxe tiña por obxectivo coñecer a percepción actual do tecido asociativo da cidade sobre o Plan Especial de Labañou, para detectar o seu grao de coñecemento, opinións e valoración do proxecto, así como o seu interese en participar  nun proceso de debate público no desenvolvemento do plan urbanístico.

Dedúcese dos primeiros resultados un grao de descoñecemento do proxecto e un interese maioritario por se involucrar nun proceso de participación a longo prazo. Ademais, destaca a valoración positiva do proxecto -máis de 70% dos axentes entrevistados consideran que a actuación xerará oportunidades para a cidade-, que nos anima a seguir traballando en colaboración coa cidadanía.

Se quereres saber máis, aquí podes descargar o informe da diagnose participativa.