Novas

Entrevistas cualitativas a axentes clave

Como parte das iniciativas de diagnose participativa do proxecto, Zuloark percorreu a cidade, conectou e entrevistou de maneira pormenorizada a ducias de persoas que entendeu representativas para o proxecto de Metrovacesa en Labañou. As súas testemuñas analizadas de manera cuantitativa, mais sobre todo cualitativa, dán coma resultado un traballo de análise cunhas liñas de actuación claras, cunha filosofía participativa e unha listaxe de problemáticas, controversias e oportunidades de futuro para abordar entre todos cuestións referentes ao gran espazo público ou a visión exterior cara a cidade que xerará a intervención, e para derivar as melloras necesarias para o barrio, así coma o impacto económico e ambiental que suporá o proxecto na cidade.