Novas

I Concurso de Fotografía Novo Sendeiro:“Pasado, presente e futuro de Labañou” FESTAS SAN XOÁN 2024, A Coruña

DESCRICIÓN

‘Novo Sendeiro’ é un lugar para o encontro, o diálogo e a aprendizaxe na cidade da Coruña. Un espazo dinámico e participativo aberto á colaboración entre cidadanía, administracións e empresas; para traballar xuntos no Plan Especial de Labañou e a futura transformación do barrio.

Cun enfoque centrado na sustentabilidade e a inclusión social, o proceso participativo ‘Novo Sendeiro’, impulsado por Desenvolvemento Urbano Sostible de Metrovacesa e liderado pola oficina de arquitectura e urbanismo Zuloark, aspira a construír un futuro mellor para todas as xeracións que están por vir, promovendo un desenvolvemento urbano que respecte o medio ambiente e mellore a calidade de vida dos seus habitantes.

No marco das Festas de San Juan 2024, lánzase a 1ª edición do Concurso de Fotografía ‘Novo Sendeiro’: Pasado, presente e futuro de Labañou, A Coruña.

O concurso enmárcase na liña de traballo do Sendeiro dá Identidade dentro do proceso de participación cidadá ‘Novo Sendeiro’, cuxo interese é recuperar e mostrar á cidadanía a memoria e o patrimonio do barrio de Labañou a través de fotografías actuais e históricas. Este concurso de fotografía ten como obxectivo a posta en valor da identidade do barrio a través das súas festas, tradicións, persoas e lugares emblemáticos.

Para iso, fotográfalas candidatas deben transmitir os valores do barrio, no que se aúnan a tradición, a historia e a memoria de Labañou, así como a progresiva transformación do mesmo, a modernidade, a adaptación e a evolución cara ao barrio que é hoxe: un barrio histórico e auténtico, referente na cidade da Coruña.

O concurso levará a cabo con entrega dixital, a través de nosas RRSS (Instagram ou Facebook), ata o martes 18 de xuño de 2024 ás 12.00h. Con alternativa de entrega física, o mesmo martes 18 en horario de 16h a 19h, na nosa Oficina de Participación ‘Novo Sendeiro’ situada en Avenida de Labañou, 6. Nesta entrega o concursante debe introducir os seguintes datos: Nome e apelido, correo electrónico.

O fallo do xurado producirase o venres 21 de xuño e a entrega de premios realizarase o domingo 23 de xuño no Parque Merendero, Av. San Roque de fóra, 6 (xunto á Cetarea). Ese día expoñerase unha mostra das fotografías, xunto co traballo realizado en iniciativas previas do Sendeiro dá Identidade.

BASES DO CONCURSO

 1. Non é necesaria inscrición previa. Poden presentarse ao concurso afeccionados ou profesionais de calquera idade e procedencia que presenten propostas dentro do prazo solicitado e coa temática proposta.
 2. As fotografías terán como temática a posta en valor da identidade do barrio de Labañou: recollendo os seus recunchos e as súas xentes, expresando a mestura entre tradición e modernidade, entre memoria e progreso. O estilo e a técnica fotográfica son libres.
 3. Haberá dúas categorías de participación: “pasado” e “presente”, adscribíndose as fotografías participantes a unha ou outra categoría en función da época que reflicta a imaxe.
 4. Aceptaranse fotografías tanto de anos anteriores como de 2024, a condición de que respecten o tema obrigatorio do barrio de Labañou e cumpran co resto dos requisitos destas bases.
 5. As fotografías deben presentarse a través dunha publicación con algunha das contas en redes sociais do autor/a, en formato dixital. Se os participantes non dispoñen dun perfil público en Instagram ou en Facebook, poden remitir por mensaxe privada a súa fotografía, pero é condición sine equa non que sigan a conta de Novo Sendeiro na rede social onde a publiquen.
 6. As fotografías tamén poden presentarse de maneira física entregándoas na nosa oficina de participación (Avenida de Labañou, 6, A Coruña) no horario habilitado para iso.
 7. Nos casos en que se participe desde un perfil público, as fotografías deben citar / mencionar as redes sociais de Novo Sendeiro en Facebook:
  https://www.facebook.com/novosendeiro/ ou
  Instagram: https://www.instagram.com/novosendeiro
  Sen a correspondente citación/mención será imposible por parte da organización identificar a fotografía e, por tanto, non será tida en conta para o concurso.
 8. Ademais de levar a etiqueta ou mención a @novosendeiro as imaxes deben conter o seguinte hashtag #fotonovosendeiro24
 9. Un/a mesmo/a autor/a pode presentar calquera número de imaxes. O participante no concurso farase responsable dos dereitos de propiedade de autor de todas as fotografías que presente.
 10. Os dereitos de imaxe das fotografías presentadas serán cedidos á entidade organizadora que poderá utilizalas con fins de publicación, comunicación e difusión. A entidade organizadora se reserva a opción de poder expoñer publicamente as imaxes con posterioridade.
 11. A participación no concurso supón a aceptación das Bases e o compromiso de cumprimento das mesmas, así como a cesión das imaxes para os fins declarados. Os datos e información serán tratados de conformidade co establecido na lexislación vixente en materia de protección e tratamento de datos persoais (Lei Orgánica 3/2018)
 12. A organización resérvase o dereito para modificar ou ampliar calquera dos puntos destas bases, así como a resolver as circunstancias non contempladas que durante o desenvolvemento da actividade producísense.

XURADO

O xurado estará composto por persoas cualificadas, profesionais e veciños do barrio de Labañou. A súa decisión será inapelable. Un ou varios premios poderán quedar desertos se así o entende o xurado. En caso de premio ex aequo o importe correspondente dividirase entre os mesmos.

Os criterios do xurado para a elección das fotografías gañadoras do concurso serán a calidade, a orixinalidade, a creatividade e a relación co tema proposto. O xurado estará composto polos seguintes membros:

● Alberte Peiteavel. Fotógrafo profesional
● Pablo Rodríguez. Fotógrafo profesional
● Judith Mcintosh: Veciña de Labañou
● Manuel Domínguez: Arquitecto en Zuloark., director de participación Novo Sendeiro
● 5º membro do xurado para determinar

PREMIOS

Entregaranse premios aos 10 finalistas, repartidos do seguinte modo:
Os premios* terán os seguintes importes:

 • Primeiro premio categoría “pasado”: 200 euros
 • Primeiro premio categoría “presente”: 200 euros
 • Segundo premio categoría “pasado”: 100 euros
 • Segundo premio categoría “presente”: 100 euros
 • Os 10 finalistas sen distinción de categoría, recibirán: un obxecto físico

Todos os premios inclúen os impostos e retencións obrigados. En caso de quedar deserta a participación nalgunha categoría, non se entregarán premios para a devandita categoría.

MÁS INFORMACIÓN:
Se tes calquera dúbida sobre como participar no concurso, ou non tes un perfil en redes sociais, escríbenos e axudámosche.

Para máis información escribir ao correo:
info@novosendeiro.gal

Ou nas nosas contas de Instagram e Facebook:
https://www.instagram.com/novosendeiro/
https://www.facebook.com/novosendeiro/