Novas

Obtivemos a certificación provisional BREEAM® Urbanismo para o Plan Especial de Labañou

Esta certificación esixe traballar cos máis altos niveis de sustentabilidade desde os inicios. Neste sentido, o equipo promotor puxo en marcha en 2022 un ambicioso proceso de participación cidadá, chamado “Novo Sendeiro”, que abarca distintas liñas de diálogo coa veciñanza, administracións e organizacións sociais. Todo iso co obxectivo de que as achegas da comunidade sexan tidas en conta para mellorar a calidade e adaptabilidade á contorna desta actuación urbanística, desde a súa conceptualización ata a planificación e construción.

Grazas a esta fase de co-creación desenvolvéronse unha serie de iniciativas para abordar o deseño deste proxecto urbanístico, solicitando propostas concretas para a súa integración cos barrios lindeiros e sobre o modelo de espazo público, con especial atención á accesibilidade universal. Entre as incorporacións recentes destacan a homoxeneización das alturas e os usos da ampla zona verde, que prevé incluír áreas infantís e dotacións con posibilidades de facer deporte ao aire libre, adaptado a diferentes idades, así como a introdución de fórmulas para reducir o vento nas áreas comúns ao aire libre.


Metrovacesa traballa de forma estratéxica por unha construción máis sostible xa desde o plan urbano. De aí esta aposta para o Plan Especial de Labañou, un proxecto que aspira a ser o primeiro barrio residencial na comunidade galega en obter esta certificación de sustentabilidade ambiental contrastada internacionalmente. A obtención desta certificación conleva aplicar a estratexia de sustentabilidade en cada fase, teniendo en cuenta aspectos tan significativos como a eficiencia enerxética, a mobilidade sostible ou a adaptación ao cambio climático. Todo iso redundará nun proxecto máis sostible e respectuoso coa contorna, eixo crave do Plan Especial de Labañou.

  • Así, no apartado hídrico, poderíase prever a incorporación de sistemas dirixidos á redución do consumo de auga. Un uso intelixente da auga de choiva ou a implantación dunha vexetación autóctona que estea adaptada á contorna e que requira un gasto hídrico adecuado.

  • No apartado enerxético, o obxectivo é reducir a demanda de enerxía e que esta sexa de orixe sostible, nunha porcentaxe elevada, así como a redución de emisións de CO2 da actuación urbanística. Para iso, faranse estudos pormenorizados de soleamiento, buscando desde a propia arquitectura e o urbanismo a implantación de edificios onde as vivendas dispoñan das orientacións máis asolladas. A enerxía solar, fonte inesgotable, será primordial coa utilización de paneis fotovoltaicos que non só achegarán unha enerxía limpa, senón que axudarán á economía familiar. Potenciarase o uso de solucións limpas e renovables para a achega de enerxía nas vivendas, coidando o confort e a eficiencia enerxética ao mesmo tempo.

  • No referente ao transporte e a mobilidade, destaca o soterramento dos aparcamentos, así como a promoción da mobilidade alternativa con priorización de zonas peonís e carril bici.

  • Para a estratexia ecolóxica, tomarase como referencia o documento de avaliación ambiental e integraranse os plans de mitigación, de biodiversidade e de infraestrutura verde.

Dadas as características da actuación urbanística, adiantarase o desenvolvemento do estudo microclimático asociado ao proceso de certificación final, de modo que se analizará a influencia nas condicións de confort térmico, soleamiento e acción do vento tanto no perímetro exterior da actuación como no interior deste futuro desenvolvemento urbano sostible.

Requisitos de BREEAM Urbanismo