Novas

Parlamento Urbano ‘Novo Sendeiro’ – Primeira Sesión: Como e quen constrúe a cidade?

Participación Plan Especial Labañou – Panel que recolle as preocupacións, dúbidas, suxerencias e propostas, dos participantes do Parlamento Urbano, para o ámbito de actuación en Labañou, A Coruña.

O 11 de maio tivo lugar o primeiro Parlamento Urbano ‘Novo Sendeiro’ para debater sobre quen toma as decisións á hora de facer cidade e que realidades legais hai detrás. As Sesións Parlamentarias son encontros en formato aberto e crítico para veciños/as, asociacións locais, expertos en urbanismo, propietarios, arquitectos e demais axentes que interveñen no desenvolvemento do Plan Especial de Labañou.

O espazo de debate que se construíu na Oficina de Participación está deseñado para  airear os disensos e compartir as distintas posicións sobre a proposta de ordenación entre axentes que teñen distintas opinións. Alí expuxéronse as preocupacións e dúbidas sobre a transformación do barrio en particular e da cidade da Coruña en xeral.

Por ámbitos de debate, en canto á transformación da cidade expúxose a necesidade de reformular os procesos de toma de decisións nos desenvolvementos urbanísticos, debateuse sobre as implicacións económicas ou legais de cambiar o PXOM (incluído o Plan Especial Labañou M18) e actualizar as procedementos e políticas de planificación urbana ás demandas dun urbanismo do s. XXI. Ademais, sobre a proposta de ordenación para Labañou, expuxéronse dúbidas sobre o estado actual do proxecto, as alturas e tipoloxías das edificacións, e as súas implicacións en canto a soleamiento, as futuras cimentacións e proximidade ao grupo de vivendas de María Pita. Con iso, detectouse a necesidade de distribuír información de todos eses aspectos do proxecto de forma máis áxil e comprensible, para poder contribuír ao proceso participativo cun adecuado nivel de coñecemento sobre o traballo que se desenvolveu ata o de agora polo equipo redactor e distintas administracións que o tutelaron. Incidiuse na necesidade de incorporar a biodiversidade existente no futuro proxecto e estratexias ambientais ambiciosas para unha xestión innovadora de recursos (por exemplo a posibilidade de constituír comunidades enerxéticas en Labañou e analizar o seu impacto económico). Por último, en relación ao proceso participativo houbo consenso ao redor da necesidade de que o Concello formará parte activa do mesmo e continuar facendo partícipes a máis axentes para avanzar en inclusión e representatividade das contribucións cidadás.